Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lisich Jamach,woj.podkarpackie

 

Nawigacja

 • Konkurs na logo zespołu-regulamin

  Uwaga Konkurs!!!

  Drodzy uczniowie!

  Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisich Jamach, p. Jolonta Włoch, Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem, p. Anetą Tworko, zapraszają wszystkich uczniów do wzięcia udziału w Konkursie na logo naszej Szkoły.  Warunki uczestnictwa w konkursie zawarte są w Regulaminie.  Zachęcamy  wszystkich do stworzenia loga,  które zostanie wykorzystanie do celów identyfikacyjnych naszej Szkoły. Czekają atrakcyjne nagrody!!! 

   

  Tekst: Samorząd Uczniowski

  REGULAMIN KONKURSU na logo Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisich Jamach

  1. Organizator konkursu
  1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor ZSP w Lisich Jamach p. Jolanta Włoch oraz Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. Anetą Tworko.

   

  1. Cel i przedmiot konkursu
   1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisich Jamach.
   2. Logo wykorzystywane będzie przez ZSP do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
   3. Konkurs trwa od 15.01.2018r. do 28.02.2018r.

   

  1. Warunki uczestnictwa w konkursie
  1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
  2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób).
  3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
  4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
  5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz ZSP w Lisich Jamach.
  6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

   

  1. Forma prezentacji pracy konkursowej
  1. Na konkurs można zgłaszać 1 projekt.
  2. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki).
  3. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

   

  1. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

  Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm

  W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

  Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej i czarno-białej.

   

  1. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
   • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
   • być łatwo identyfikowane dla naszej szkoły
   • wzbudzać pozytywne emocje,
   • składać się z 2 podstawowych elementów: sygnetu (symbolu graficznego), logotypu (graficznie przedstawionej nazwy szkoły).

   

  1. Wymiar logo nie powinien przekraczać wymiarów podanych w regulaminie.

  Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

  1. Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs
   na logo szkoły”), w której uczestnik podaje:
   • imię i nazwisko,
   • klasę,
   • płytę z nagraną pracą jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową wraz z nazwą programu, w którym projekt został wykonany.

   

  1.  Miejsce i termin składania prac konkursowych
  1. Prace należy składać do dnia 28 lutego 2018r. do p. Anety Tworko – nauczyciela i opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
  2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu,
   nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
  3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
  4. Organizator nie zwraca prac.
    
  1. Kryteria oceny prac konkursowych

  Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

  1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

  2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

  3) czytelność i funkcjonalność projektu,

  4) estetyka wykonania projektu.

   

  1. Ocena prac konkursowych
  1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową.

   

  1. Rozstrzygnięcie konkursu
  1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
  2. Dla zwycięzców przewidziane są  nagrody, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie.
  3. Planowana data ogłoszenia wyników :12.03.2018r.
  4. Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.
  5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.
  6. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace.

   

  Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!

   

  Organizatorzy

 • Piłka ręczna dziewcząt– powiat 2018r
  08.01.2018

  W sobotę 13 stycznia w Oleszycach rozgrywane były Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewczyn, które zakończyły się wielkim sukcesem naszych dziewczyn – zostały mistrzyniami powiatu! Zanim jednak do tego doszło musiały wygrać swoja grupę oraz spotkanie finałowe. W grupie pokonały kolejno: Gimnazjum Lubaczów Nr 2 w stosunku 4 : 0, następnie Gimnazjum Cieszanów 2 : 1 oraz Gimnazjum Wielkie Oczy 7 : 2. W finale spotkały się ze zwycięzcą grupy I, mistrzyniami z ubiegłego roku – Gimnazjum z Rudy Różanieckiej. Faworytki, za jakie uchodziły dziewczyny z Rudy Różanieckiej w pewnym momencie prowadziły już 2 : 5, jednak bardzo dzielnie walczące dziewczyny naszego Gimnazjum doprowadziły do remisu 6 : 6. Do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka 2 x 2 min, w której sytuacja się odwróciła na korzyść naszych dziewczyn po rzuceniu rywalkom 2 bramek. To One teraz musiały szybko odrabiać straty, by doprowadzić do serii rzutów karnych. Ku naszemu niezadowoleniu udało Im się to na 20 sekund przed końcem, jednak jeszcze jeden zryw dziewczyn i rzut na 4 sekundy przed zakończeniem dogrywki przyniósł mistrzostwo naszym dziewczynom! Gratulujemy!

  Tekst: Ireneusz Kowaliszyn

 • Z wizytą u strażaków
  12.01.2018

  W dniu 12.01. bieżącego roku uczniowie klas I – III pod opieką swoich wychowawców wybrali się z wizytą  do miejscowej jednostki OSP w Lisich Jamach. Celem spotkania było zapoznanie z pracą strażaka, wyposażeniem wozu strażackiego oraz przeprowadzenie zajęć    z zakresu pierwszej pomocy.

  W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas klęsk żywiołowych, wypadków drogowych a także prowadzeniu działań prewencyjnych. Dzieci miały również możliwość zapoznania się ze sprzętem strażackim oraz wyposażeniem wozu strażackiego. Strażacy cierpliwie tłumaczyli przeznaczenie poszczególnych elementów jego wyposażenia oraz demonstrowali ich działanie. Dużym powodzeniem cieszył się wóz strażacki, do którego każdy mógł wejść. Następnym punktem wizyty były zajęcia w formie warsztatów dotyczące pierwszej pomocy, w trakcie których uczniowie dowiedzieli się jak należy udzielać pierwszej pomocy oraz sami czynnie uczestniczyli w pokazach. Na zakończenie strażacy obdarowali wszystkie dzieci słodyczami i zaprosili na kolejne spotkanie.

  Tekst: M. Szczybyło

 • Betlejemskie Światełko Pokoju przekazane na Ukrainę
  05.01.2018

   Betlejemskie Światełko Pokoju zostało przekazane  na Ukrainę . Dzisiaj,  czyli  (04.01.2018r.) w uroczystości uczestniczyli harcerze i harcerki z 7 Drużyny Harcerskiej „ Bohaterowie Sienkiewicza”. Betlejemskie Światełko Pokoju powędrowało na ręce skautów ukraińskich. W spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli  władz samorządowych przygranicznych rejonów Polski i Ukrainy, duchownych obydwu obrządków, służb mundurowych oraz wielu licznych gości. Harcerze z naszej szkoły przygotowali krótki program artystyczny pod kierunkiem druhny Marty Polak,  na który składały się kolędy, piosenki harcerskie oraz wiersze. Spotkanie odbyło się w przyjacielskiej i świątecznej atmosferze.

  Tekst: Marta Polak

 • Spotkanie opłatkowe seniorów
  08.01.2018

          6 stycznia 2018 r. uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lisich Jamach wystąpili przed Seniorami z okazji Gminnego Spotkania Opłatkowego Seniorów w Gminie Lubaczów. Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Lisich Jamach. Program słowno-muzyczny pod tytułem:” Tradycje Bożego Narodzenia” zawierał poezję bożonarodzeniową, kolędy, pastorałki, utwory muzyczne, życzenia noworoczne. Uczniowie wystąpili radośnie, z prawdziwym zaangażowaniem. Kolędy grane na saksofonie przez ucznia gimnazjum Sebastiana Furgałę wniosły wspomnienie narodzin Jezusa. Autorem zaprezentowanej  części artystycznej była Pani Katechetka Grażyna Szczybyło.

        Dzieci przedszkolne przedstawiły” Jasełka”, które będąc źródłem pięknych miejscowych zwyczajów ubogaciły Święto Seniorów. Inscenizację i dekoracje do występu dzieci przygotowała nauczycielka przedszkola Pani Elżbieta Czerkowska. Do zorganizowania przedstawienia jasełkowego przyczynili się także nauczyciele przedszkola i rodzice dzieci. W nagrodę za poniesiony trud  uczniowie otrzymali od organizatorów słodkie niespodzianki.

   

     Tekst: Grażyna Szczybyło

 • I turniej Ligi Gminnej w kat. Gimnazjów
  02.01.2018

  Na początku grudnia wystartowała Liga Gminna w kategorii Gimnazjów, zawody odbyły się w hali sportowej naszej szkoły. W pierwszym turnieju padły następujące rozstrzygnięcia:

  Dziewczyny:

  Gim. Lisie Jamy – Gim. Basznia                   3 : 1

  Gim. Lisie Jamy – Gim. Młodów                  0 : 1

  Gim. Młodów – Gim. Basznia                      2 : 0

  Chłopcy:

  Gim. Lisie Jamy – Gim. Basznia                   7 : 5

  Gim. Lisie Jamy – Gim. Młodów                  8 : 0

  Gim. Młodów – Gim. Basznia                      1 : 1

  Tabele po I turnieju:         

    Dziewczyny

  Lp.

  Drużyna

  M

  P

  z

  r

  p

  Bramki

  1.

  Młodów

  2

  6

  2

  -

  -

  3 – 0

  2.

  Lisie Jamy

  2

  3

  1

  -

  1

  3 - 2

  3.

  Basznia

  2

  0

  -

  -

  2

  1 - 5

   

  Chłopcy:

  Lp.

  Drużyna

  M

  P

  z

  r

  p

  Bramki

  1.

  Lisie Jamy

  2

  6

  2

  -

  -

  15 - 5

  2.

  Basznia

  2

  1

  -

  1

  1

  6 - 8

  3.

  Młodów

  2

  1

  -

  1

  1

  1 - 9

   

  Zawody prowadzili wspólnie nauczyciele wychowania fizycznego, opiekunowie grup. Wszyscy uczestnicy skorzystali z poczęstunku fundowanego przez głównego organizatora Ligi.

 • 21.12.2017

  Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru

   przyniesie spokój i radość.

  Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia

  żyje własnym pięknem,

  a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.

  W najpiękniejsze święta Bożego Narodzenia

  Niech się spełnią wszystkie życzenia.

  Wesołych świąt

  życzą

  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,

  Pracownicy Administracji i Obsługi

  oraz Uczniowie

  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisich Jamach

   

 • Betlejemskie Światło Pokoju
  20.12.2017

  W Tobie jest światło” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Po raz dwudziesty siódmy harcerze i harcerki zostali  strażnikami światła, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami. W niedzielne popołudnie  - 18 grudnia 2017r. w kościele pw. Matki Bożej Saletyńskiej harcerze z 7 DH „ Bohaterowie Sienkiewicza” uczestniczyli w uroczystym przekazaniu  światełka. Dzięki zaangażowaniu harcerzy, Betlejemskie Światło Pokoju trafi do mieszkańców Lisich Jam, Wólki Krowickiej oraz Dąbrowy w przeddzień Wigilii. Opiekę nad  uczniami sprawowała druhna Marta Polak. Z harcerskim pozdrowieniem- czuwaj!.

 • Konkurs recytatorski „Looking for talents”
  18.12.2017

  “Poezja jest poszukiwaniem blasku” – pod tym hasłem odbył się tegoroczny konkurs recytatorski “Looking for talents” , zorganizowany przez Zespół Szkół w Oleszycach, dn. 07.12.2017r.

  Już po raz ósmy uczestnicy konkursu rywalizowali o miano najlepszego recytatora wierszy Adama Zagajewskiego – poety, prozaika, oraz laureata wielu nagród literackich. Każdy uczeń miał do zaprezentowania dwa utwory poety, jeden w języku polskim, a drugi w wybranym języku obcym. Naszą szkołę godnie reprezentowała uczennica klasy II gimnazjum, Kinga Kopciuch, której komisja konkursowa przyznała wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

   

  Tekst: Aneta Tworko

 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej-tenis stołowy
  18.12.2017

  15 grudnia w Dubiecku rozegrane zostały Igrzyska Młodzieży Szkolnej na szczeblu rejonu w drużynowym tenisie stołowym dziewczyn. Szkołę naszą po wywalczeniu awansu na zawodach powiatowych w Wielkich Oczach reprezentowały uczennice klasy II Karolina Bojarska oraz Karolina Furgała pod opieką p. Ireneusza Kowaliszyna W zawodach wystartowało 10 drużyn, po dwie z każdego powiatu: przemyskiego, lubaczowskiego, przeworskiego, jarosławskiego oraz miejskiego przemyskiego. Obok naszej drużyny powiat lubaczowski reprezentowany był także przez drużynę ZSP z Młodowa. Zawody rozgrywano wdłg. drabinki, w której najwyżej rozstawione zostały zespoły przemyskie ze względu na zawodniczki z licencjami klubowymi, pozostałe zespoły zostały dolosowane. Niestety nasze dziewczyny przegrały swój pierwszy mecz z Chotyńcem i trafiły na zespół z Młodowa, który również przegrał swój pierwszy mecz z Jarosławiem. Po bardzo wyrównanym meczu, dziewczyny ponownie musiały uznać wyższość rywalek z Młodowa, zajmując tym samym IX miejsce. Dziewczyny z Młodowa kolejny mecz, ponownie z Jarosławiem - przegrały, ale następny o V miejsce z Birczą – wygrały. Gratulujemy obydwu zespołom!

 • Warsztaty "O Żydach i Żydówkach"
  15.12.2017

  W dniu 08.12.2017r. uczniowie klasy 5 z wychowawcą Martą Polak otrzymali zaproszenie na udział w warsztatach  „O Żydach i Żydówkach”. Zajęcia realizowane były według scenariusza z interaktywnej książki przeciw antysemityzmowi, pt. „O Żydach i Żydówkach”, wydanej przez Program Rozwoju Bibliotek przy współorganizacji Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacji Humanity in Action Polska. Głównym celem zajęć było zapoznanie uczniów z tradycjami i obyczajami różnych  świąt żydowskich. Zapraszamy na stronę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie.

  http://www.mbp.lubaczow.pl/kolejne-warsztaty-o-zydach-zydowkach/

 • Udział Mateusza Kornagi w warsztatach naukowych w Warszawie
  13.12.2017

  W dniach od 3 do 9 grudnia w Warszawie odbyły się Wielodyscyplinarne Warsztaty Naukowe w których brał udział nasz uczeń Mateusz Kornaga. Główną ideą tych warsztatów było umożliwienie uczestnikom pogłębienia wiedzy z różnych dziedzin  (biologia, chemia, fizyka, humanistyka, matematyka) pod okiem specjalistów w laboratoriach różnych instytutów Uniwersytetu Warszawskiego oraz w pracowniach Muzeum Narodowego w Warszawie. Podczas warsztatów uczestnicy zwiedzili m.in. Muzeum Narodowe, Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego oraz Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów.

  Uczestniczyli w dwóch wykładach:

  1. ,,DNA jako komputer - czy to możliwe?" - dr Takao Ishikawa

  2. ,,Kongres Planetarny" - dr Jakub Bochiński

  Wieczorami każdy z uczestników wygłaszał swój odczyt na wybrany i przygotowany wcześniej temat. W programie znalazło się również wspólne wyjście do Teatru Nowego na spektakl pt. „Biblia”.

  Uczestnicy warsztatów zostali zainspirowani w ten sposób do dalszej  całorocznej pracy, której efekty będzie można zaprezentować na bliźniaczym wielodyscyplinarnym obozie ogólnorozwojowym, który zorganizowany zostanie  w czerwcu 2018 roku.

  Gratulujemy serdecznie Mateuszowi udziału w warsztatach i życzymy wielu naukowych sukcesów w przyszłosci.

  Tekst: ZSP Lisie Jamy

   

   

 • Szlachetna Paczka-podziękowania
  11.12.2017

  Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Szlachetnej Paczki 2017 !!! Hasło „W jedności siła” kolejny raz sprawdziło się w 100 %.

           Razem zebraliśmy imponującą ilość trwałej żywności, środków chemicznych, a przede wszystkim przekazaliśmy tak potrzebne rodzinie obuwie zimowe, pościel, ręczniki, kołdry i poduszki. Z wielką satysfakcją i wzruszeniem obserwowaliśmy jak zapełniają się kolejne kartonowe pudełka!

              Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dużej części rodziców naszych uczniów i samej młodzieży olbrzymim sukcesem okazały się dwie kawiarenki charytatywne, podczas których zebraliśmy środki pozwalające zakupić wiele rzeczy potrzebnych rodzinie na co dzień.

              Było to możliwe także dzięki wolnym datkom ofiarowanym na ten cel przez część pracowników szkoły i przedszkola. Ogromną radością napawa nas fakt, że są wśród nas osoby hojne, życzliwe i przepełnione empatią. To niezwykle ważne z punktu widzenia wychowawczej roli szkoły oraz zaangażowania poszczególnych osób w budowanie zespołu.

              Dlatego słowa wdzięczności kierujemy do każdej osoby, która szczerze i dobrowolnie wsparła nas w przygotowaniu tegorocznej paczki okazując ludzki odruch solidarności
  z potrzebującymi. Dziękujemy dzieciom z Przedszkola, ich opiekunom, dzieciom i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z wychowawcami oraz tym rodzicom, którzy upiekli ciasta i zakupili produkty przyniesione przez dzieci do szkoły.

              Przygotowanie Szlachetnej Paczki to duże zadanie logistyczne wymagające poświęcenia sporo czasu prywatnego osób koordynujących akcję np. na  zrobienie zakupów, zapakowanie wszystkich produktów, czy dostarczenie paczek do magazynu, z którego zostaną one przekazane rodzinie. Dziękujemy serdecznie Pani Marcie Polak za okazaną pomoc oraz Funkcjonariuszom z Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie, którzy przetransportowali nasze paczki do magazynu w Lubaczowie.

              Wszystkim zaangażowanym w tegoroczną Szlachetną Paczkę raz jeszcze bardzo, bardzo dziękujemy !!!

  Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza:

  p.Marta Lis

  p. Beata Streit

  p. Katarzyna Szutka

 • Występ Martyny Janczura podczas ,,Prezentacji Sienkiewiczowskich” w Wielkich Oczach
  05.12.2017

   5 grudnia 2017r. uczennica klasy IV reprezentowała naszą szkolę w XXII  Powiatowych Prezentacjach Sienkiewiczowskich w Wielkich Oczach. Tegoroczne spotkanie miało charakter konkursowy i odbywało się pod hasłem ,,Mieszkanie bez książki ciemniejsze jest niż bez lampy”.  Martyna wystąpiła z piosenką pt. ,,Książka z baśni” i zajęła 4. miejsce. Od organizatorów otrzymała piękną pamiątkową statuetkę, dyplom oraz słodki upominek. Podczas wyjazdu towarzyszyła jej koleżanka z klasy Nikola Huk. Opiekę nad dziewczynkami sprawowała pani Marta Lis.

  Tekst: Marta Lis

 • Zajęcia edukacyjno-warsztatowe
  04.12.2017

  W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  uczniowie klasy trzeciej gimnazjum gościli 30 listopada 2017r. w gospodarstwie agroturystycznym „Chutor Gorajec” w Gorajcu oraz Zakładzie Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach.

  Inicjatorem wyjazdu było Stowarzyszenie Przedsiębiorców „Lubaczowskie Forum Biznesu” oraz Gmina Lubaczów.

  Zajęcia edukacyjno-warsztatowe, w których uczestniczyli gimnazjaliści, miały na celu poznanie specyfiki prowadzenia przedsiębiorstwa oraz funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i zostały zrealizowane jako jedno z działań zaplanowanych w ramach mikrograntu pn. „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Gminie Lubaczów z Ekonomią Społeczną”.

  Ciekawe doświadczenia i zdobyta wiedza (nie tylko z zakresu przedsiębiorczości) z pewnością na długo pozostaną w pamięci uczniów.

  Opiekę nad młodzieżą podczas wyjazdu sprawowały: p. Jolanta Hanus oraz wychowawca klasy, p. Katarzyna Szutka.

   

 • Wycieczka do Muzeum Kresów W Lubaczowie
  01.12.2017

  W ostatnie listopadowe przedpołudnie uczniowie klasy szóstej wraz z opiekunem p. Marta Polak złożyli wizytę w Muzeum Kresów w Lubaczowie. Podczas dwugodzinnego zwiedzania, obejrzeli wiele niecodziennych eksponatów i zabytkowych obiektów. Z dużym zainteresowaniem słuchali opowieści o codziennym życiu społeczności polskiej, ruskiej(ukraińskiej) i żydowskiej zamieszkującej tereny powiatu lubaczowskiego przed II wojną światową. Wystawa poświęcona Janowi Pawłowi II poszerzyła wiedzę na temat wizyty papieża w Lubaczowie w 1991 roku oraz pozwoliła poznać niezaznane dotąd fakty z życia świętego.  

  Tekst: Marta Polak

 • Julia Juchno wyróżniona w konkursie powiatowym „Wiem wszystko o mojej miejscowości”
  01.12.2017

  Uczennica II klasy Publicznego Gimnazjum im. prof. Franciszka Misztala w Lisich Jamach Julia Juchno została wyróżniona w jubileuszowej XX edycji konkursu powiatowego pn. „Wiem wszystko o mojej miejscowości”. Konkurs cieszy się rokrocznie wzrastającą popularnością, a o jego randze świadczy fakt, że znajduje na liście zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty.

  Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie, Urząd Miasta Lubaczów, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej, Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz Foto Centrum Cyfrowe Wacnik Henryk. Natomiast podstawowe cele konkursu skupione są na poznaniu historii, tradycji i kultury naszego regionu oraz zainspirowaniu młodzieży do badań i dokumentowania dziejów swego miasta i gminy.

  Bez wątpienia do realizacji tych celów przyczyniła się Julia Juchno, która przygotowała pracę poetycko-plastyczną przedstawiającą nekropolię w Lisich Jamach. Uczennica naszej szkoły swój rysunek opatrzyła napisanym przez siebie wierszem pt. „Niezapomniane wspomnienia”:

  W odmętach wspomnień

  na krańcach mijających czasów

  dni

  tygodni

  miesięcy

   

  Rodzimy się i umieramy

  w surowych spojrzeniach lasów

  kamieni

  dróg

  krzyży

   

  Tak jak tu

  …w Lisich Jamach

  i tej nekropolii

  przystani dusz

  zegarze znaczeń

   

  Opiekę merytoryczną nad poetycką i koncepcyjną warstwą pracy Julii Juchno sprawował Pan Konrad Morawski, zaś cennych wskazówek plastycznych uczennicy udzieliła Aleksandra Juchno, uzdolniona absolwentka naszej szkoły. Julii Juchno gratulujemy godnego reprezentowania naszej szkoły i gminy w tym ważnym i pouczającym konkursie.

   

  Pracę uczennicy można podziwiać w murach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie (czytelnia dla dorosłych).

   

  Tekst: ZSP Lisie Jamy

 • Szlachetna Paczka
  29.11.2017