Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lisich Jamach,woj.podkarpackie

 

Nawigacja

RODO

Klauzula

Ta strona może zawierać podstawowe informacje na temat twojej szkoły. Można je zmienić w każdej chwili. Opis sposobu dokonywania zmia

Informacja dla pracowników, uczniów, rodziców oraz innych osób wchodzących na teren szkoły.

                Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach   informuje, iż w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie dwa akty prawne regulujące ochronę danych osobowych:

a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie   ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych /…/

b. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018, poz.1000).

Ustanowiono nową podstawę prawną dla monitoringu wizyjnego  w szkołach. Patrz art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. – Prawo  oświatowe (DZ.U. 2017 poz. 59 / z późniejszymi zmianami/).

                Monitoring wizualny  działa w naszej szkole od roku 2011 . Oznacza to, iż Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach nie wprowadza  - lecz kontynuuje monitoring wizualny jako niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa  uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.

Zgodnie z art. 108 a  monitoringowi / rejestracji obrazu/

podlegają niżej wymienione obszary:

 1. tereny szkolne wokół budynków szkoły,
 2. korytarze szkolne,
 3. wejścia do szkoły, schody,
 4. szatnie służące do zdjęcia odzieży wierzchniej,
 5. sala sportowa,
 6. sala konferencyjna,
 7. stołówka szkolna.

W celu uszanowania prawa / m.in. do prywatności  i godności / monitoring szkolny nie obejmuje niżej wymienionych pomieszczeń:

 1. ubikacje,
 2. łazienki i szatnie/przebieralnie w-f/,
 3. sale lekcyjne,
 4. gabinety higienistki szkolnej,
 5. gabinety zajęć korekcyjnych,
 6. gabinet pedagoga szkolnego,
 7. pokoje nauczycielskie / w tym pokój nauczycieli w-f oraz pomieszczenie socjalne/,
 8. biblioteka z czytelnią
 9. pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników.

                Informuję, iż nagrania monitoringu  szkolnego  szkoła przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania- a w przypadku,  gdyby zapis obrazu stanowił dowód  w postępowaniu, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Administratorem danych jest :

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach

zsp-lisiejamy@lubaczow.com.pl,  tel. 166322175

Kontakt do  inspektora ochrony danych osobowych:

Justyna Ciurko

Iod_zsp_lis_jamy@eresjot.pl, tel. 720754122