Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lisich Jamach,woj.podkarpackie

 

Nawigacja

Pedagog szkolny

Czas pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Godziny zajęć lekcyjnych Poniedziałek Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek 
1. 800- 845  Rewalidacja P P ----------------- P
2. 855- 940 P P P ----------------- P
3.950-1035 Rewalidacja Rewalidacja P ----------------- P
4.1050- 1135 P P Rewalidacja P Rewalidacja
5.1150- 1235 P P P Rewalidacja P
6. 1240-1325 Rewalidacja Rewalidacja ----------------- Rewalidacja Rewalidacja

 


 

Dodatkowy dyżur dla rodziców: Piątek 1330 - 1400