Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lisich Jamach,woj.podkarpackie

 

Nawigacja

Pedagog szkolny

Czas pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2018/2019

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Godziny zajęć lekcyjnych

Poniedziałek

Wtorek 

Środa 

Czwartek 

Piątek 

1. 800- 845 

P

-------------

P

P

--------------

2. 855- 940

P

-------------

P

P

--------------

3.950-1035

P

-------------

P

P

-------------

4.1050-1135

RewalidacjaIII

P

P

----------------

P

5.1150-1235

------------------

P

Z.usprawniające czytanie i pisanie I-III

----------------

P

6. 12451330

------------------

RewalidacjaIII

Rewalidacja V

----------------

Rewalidacja V

7. 13351420

-----------------

          P

Z. korekcyjno – kompensacyjne VI

---------------

 

8. 14251510

-----------------

Z. korekcyjno– kompensacyjne III

Z. korekcyjno– kompensacyjne VIII

---------------

 

 

 


 

Dodatkowy dyżur dla rodziców: