Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lisich Jamach,woj.podkarpackie

 

Nawigacja

Zaklinacze Znaczeń

Grupa Artystyczno-Patriotyczna

Grupa Artystyczno-Patriotyczna pn. Zaklinacze Znaczeń powstała w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisich Jamach w listopadzie 2016 roku. Grupę przy akceptacji Pani Dyrektor Jolanty Włoch powołał nauczyciel historii Pan Konrad Morawski, stając się równocześnie opiekunem, twórcą projektów grupy oraz koncepcji jej działalności. 

Zaklinacze Znaczeń zrzeszają uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach, którzy wykazują się zdolnościami artystycznymi oraz głębokim przywiązaniem do tradycji patriotycznych Rzeczypospolitej Polskiej. Poprzez występy artystyczne, m.in. w formie montaży słowno-muzycznych, grupa utrwala pamięć o najważniejszych wydarzeniach i postaciach w dziejach Polski. Wierzymy, iż historia naszego kraju pełna jest pięknych i niezwykle doniosłych momentów, którym chcemy nadać szczególnych znaczeń – słowem, pieśnią, sztuką występu przed publicznością. 

Od listopada 2016 roku Grupa Artystyczno-Patriotyczna Zaklinacze Znaczeń wystawiła następujące montaże słowno-muzyczne i akademie o walorach historycznych i teatralnych: 

§ „Nie bój się być piękny, nie bój się być Polakiem!”, 10.11.2016 r., uroczysta akademia z okazji 98. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę – wystawiona dwukrotnie, najpierw wśród społeczności uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, następnie dla rodziców uczniów.

§  „Józef Piłsudski w barwnych refleksach przeszłości”, 11.05.2017 r. i 30.05.2017 r., akademia poświecona życiu marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 150. urodzin i 82. rocznicy śmierci oraz w uznaniu zasług dla odbudowy Niepodległego Państwa Polskiego w ustanowionym przez Sejm RP roku marszałka Józefa Piłsudskiego – wystawiona dwukrotnie, najpierw dla społeczności szkolnej, następnie podczas XXXVI Uroczystej Sesji Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2014-2018. 

§ „Żołnierzom Wyklętym – Nasza Pamięć”, 09.03.2018 r. i 29.03.2018 r., akademia upamiętniająca bohaterstwo tzw. Żołnierzy Wyklętych w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu, gdy stawiali opór dyktatorskim rządom ZSRR na ziemiach polskich – wystawiona dwukrotnie, najpierw dla społeczności szkolnej, następnie podczas Uroczystej Sesji Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2014-2018. 

Warsztaty z uczniami pod kierunkiem Pana Konrada Morawskiego odbywają się w murach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach. Od roku szkolnego 2018/2019 przybierają one formę regularnych spotkań według ściśle zaplanowanego harmonogramu.